Vardagens superhjältar

När en superhjälte tar på sin mask eller dräkt blir hen ett annat väsen. Hen undgår sin begränsning som människa och blir en superhjälte.

Masken omformar människan till ett övernaturligt väsen. Superhjältens maskering är en passagerit, en förändring från ett tillstånd till ett annat.

Men maskeringen kan också ses som en separationsrit, där superhjälten frigör sig från det vardagliga samhället.