Golfbollar

En i princip nästan helt sann historia från min barndom.golfbollar1ifärgrgbgolfbollar2färgrgbgolfbollar3färgrgbgolfbollar4färgrgb