”Barnens kör” en serie till Rädda Barnen

Det här är en serie som behandlar barnkonventionens andra artikel: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Den publicerades i LYSSNA! – En serietidning om barnkonventionen Nr1 / 2015.Tidningen gavs ut av Rädda Barnen Malmö Innerstaden

i samarbete med Serieskolan på Kvarnby Folkhögskola.

 

1Charlotta Lindqvist170x240rgb2CharlottaLindqvist170x240rgb